Education as a factor in maintaining mental health: the experience of Ukrainian interwar emigration

  • Oksana DZHUS Doctor of Pedagogical Sciences, Ph.D (Pedagogy), Docent , Head of the Department of Professional Education and Innovative Technologies, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9363-689X
Keywords: Ukrainian emigration (diaspora), emigrants, vocational training, youth, mental health

Abstract

The reasons and bases of actualization of professional training of youth in the conditions of emigration in the interwar period are found out. The formation and development of Ukrainian schooling as a basis for professional training of Ukrainians of the 1920s - 1930s in the Czechoslovak Republic and the preservation of their mental health are analyzed. It was emphasized that professional training was an integral part of the general cultural process among emigrants. It is revealed that the actualization of Ukrainian vocational training in the Western countries of the interwar period is a complex and multifaceted process that is closely related to the socio-economic and educational policy of the states that became a new homeland for Ukrainians, geography and compactness of their settlement, employment in various sectors. , the presence of professional intelligentsia in the diaspora, its national awareness, the state of religious life, etc.

References

Bryk I. Toma G. Masaryk (z-nahody 75-litnikh rokovyn) (1925). Dilo. 1925. Ch. 53, s. 2-3 .

Entsyklopediia ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna. Perevydannia v Ukraini / Za red. V. Kubiiovycha. - Lviv: Molode zhyttia. U 10 t.

Narizhnyi S. Ukrainska emihratsiia. Kulturna pratsia ukrainskoi emihratsii 1919-1939 (materialy, zibrani S.N arizhnym do chastyny druhoi) (1999). K.: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy, 272 s.

Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 3-kh tomakh (2007). K.: Akonit. T. 1, 928 s.

Rusova S. Dvadtsiat lit tomu (1937). Nova khata. Ch.8, s. 3, 12.

Rusova S. Memuary. Shchodennyk (2004). K.: Polihrafknyha, 544 s.

Rusova S. Moi spomyny (1937). Lviv: Khortytsia, 1937, 280 s.

Rusova S. Na emigranskomu kladovyshchi v Prazi (1935). Zhyttia i znannia. Ch. 6, s. 187

Rusova S. Pamiaty lytsariv. (Spohady) (1929). Kalendar-almanakh "Dnipro" na zvychainyi rik 1930. Lviv, s. 8-10.

Rusova S. Sviata na chuzhyni (1922). Ukrainska trybuna. Ch.12, s. 3.

Rusova S. Chomu ya opynylasia na emihratsii (1923). Trybuna Ukrainy. Ch. 1, s. 14-16.

Semchyshyn M. Tysiacha rokiv ukrainskoi kultury (1993). K.: AT “Druha ruka”, M P “Feniks”, 550 s.

Troshchynskyi V.P., Shevchenko A .A . Ukraintsi v sviti (19990). K.: Vydavnychyi dim “Alternatyvy. T . 15, 352 s.

Ukrainskyi Vyshchyi Pedahohichnyi Instytut imeny M.Drahomanova v Prazi (1923). Ukrainskyi Student. Ch.3-4, s. 60-61.

Cherevatenko L. “Ia kamin z Bozhoi prashchi” / U kn.: O.Olzhych. N eznanom u Voiakovi: Zapovidane zhyvym (1994). K.: F undatsiia imeni O.Olzhycha, s. 351-424.

Shapoval M. Sviato Materi (Z nahody 75-littia Sofii Rusovoi) (1931). Samostiina dumka. Ch. 6-7, s. 8-10.

TsDAVO Ukrainy. F. 3889, op. 1, spr. 24, ark. 113-114.

TsDAVO Ukrainy. F. 3889, op. 2, spr. 29, ark. 12.


Abstract views: 29
PDF Downloads: 14
Published
2020-09-30
How to Cite
DZHUS, O. (2020). Education as a factor in maintaining mental health: the experience of Ukrainian interwar emigration. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, 23(3(II), 166-178. https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.3-2.12
Section
PEDAGOGICAL INNOVATION IN EDUCATION: HISTORY AND FUTURE