Prospects for the use of an interdisciplinary approach to the study of human rights (psychology and law)

  • Khrystyna SOLODOVNIKOVA Candidate of Psychological Sciences, Master of laws, Lawyer, Law Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9169-9026
Keywords: person, personality, interdisciplinary approach, psychology, law

Abstract

The article analyzes the prospects of using an interdisciplinary approach to clarify and deepen the understanding of the place and role of a person and personality in the legal system of Ukraine.

References

BVerfGE 12, 45 (51); 38, 154 (167). Siehe auch Häberle, в: HbStR, Bd. I, 2. Aufl. 1995, § 20, Rdnr. 12. [in German].

Hierzu Baycrtz, ARSP 89 (1995), 465; Messner, в: Festschrift für Willi Geiger, 1974, S. 221; Ruiz Miguel, JöR n. F. 50 (2002), 281; Schaede, в: Bahr/Heinig (Hrsg.), Menschenwürde in der säkularen Verfassungsordnung, 2006, 3 Siehe auch Spaemann, в: Böckenförde/Spaemann (Hrsg.), Menschenrechte und Menschenwürde, 1987, S. 295. [in German].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej url: http:// www.sejm.gov.pl/prawo/konst/ polski/kon1.htm (data zvernennya 17.11.2019) [in Polish].

Mazurek F.J. (2001). Godność osoby ludzkiej podstawa praw czlowieka , Lublin. [in Polish].

Holovatyy, S. (2016). Pro lyuds'ki prava [On Human Rights]. Kyiv: Dukh i Litera. [in Ukrainian].

Yegorov K. F. (1953). Lichnyye neimushchestvennyye prava grazhdan SSSR [Personal Non-propertyRrights of Citizens of the USSR]//"Voprosy sovetskogo prava. Uchenyye zapiski". 4, 139–157. [in Russian].

Kokhanovs'ka O. V. (2011) Osobysti nemaynovi prava, shcho zabezpechuyut' pryrodne isnuvannya fizychnoyi osoby yak uosoblennya zakhystu prav i osnovnykh svobod lyudyny v suchasniy Ukrayini [Personal non-property rights that ensure the natural existence of an individual as a personification of the protection of human rights and fundamental freedoms in modern Ukraine]. "Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka". 7–10. [in Ukrainian].

Lebon G. (1995). Psikhologiya narodov i mass [Psychology of Peoples and Masses]. Sankt-Peterburg: Maket, 1995. [in Russian].

Petrazhitskiy L. I. (1908). Vvedeniye v izucheniye prava i nravstvennosti. Osnovy emotsional'noy psikhologi [Introduction to the study of law and morality. Basics of Emotional Psychologists]. SPb. [in Russian].

Über den Menschen als "Bild Gottes" (imago dei) Genesis 1, 26 …; Genesis 9, 6. In Maunz-Dürig (2019). Grundgesetz. 85. Ergänzungslieferung. Kommentar. Verlag c.h.beck. [in German].

Rabinovych, P. (2013). Osnovopolozhni prava lyudyny: sotsial'no-antropna sutnist', zmistova klasyfikatsiya [Fundamental human rights: socio-anthropic essence, substantive classification.]. "Visnyk Natsional'noyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny", (2), 10-16. [in Ukrainian].

Rabinovych, P. (2015). Biosotsial'na sutnist' osnovopolozhnykh lyuds'kykh prav [The Biosocial Essence of Fundamental Human Rights.]. "Visnyk Natsional'noyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny", (4), 8-20. [in Ukrainian].

Freyd Z. (2008) Psikhologiya bessoznatel'nogo [Psychology of the unconscious.]. Moskva; Sankt-Peterburg: Piter. [in Russian].

Fromm E. (1998). Begstvo ot svobody. Chelovek dlya sebya [Escape from freedom. Man for himself.]. Minsk: Popurri. [in Russian].

Shevchuk S. V. (2018). Lyuds'ka hidnist' u systemi konstytutsiynykh tsinnostey [Human dignity in the system of constitutional values.]. "Pravo Ukrayiny", 9. 29-40 [in Ukrainian].

Erdelevskiy A. M. (1998). Moral'nyy vred i kompensatsiya za stradaniya [Nonpecuniary damage and compensation for suffering: scientific.]: nauch.-prak. pos. M.: Izdatel'stvo VEK. [in Russian].

Yung K. G. (2007). Soznaniye i bessoznatel'noye [Consciousness and the unconscious.]. Moskva: Akademicheskiy Proyekt. [in Russian].


Abstract views: 45
PDF Downloads: 27
Published
2020-05-11
How to Cite
SOLODOVNIKOVA, K. (2020). Prospects for the use of an interdisciplinary approach to the study of human rights (psychology and law). EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, 22(2), 42-53. https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.2.04
Section
SCIENCE, CULTURE AND HUMANITIES TODAY